longnt Archive

Những người không nên hiến máu

Hiến máu là cuộc phát động được đông đảo các bạn trẻ, cán bộ, nhân dân hưởng ứng. Tuy nhiên không phải ai cũng có đủ điều kiện để hiến máu. Sau đây là những người không nên hiến máu. Không đủ tuổi và cân nặng Thông thường với những người trẻ tuổi, có nhiệt …