Đà Nẵng và kế hoạch bảo vệ môi trường

Đà Nẵng là một thành phố có nền công nghiệp du lịch dịch vụ phát triển bậc nhất tại Việt Nam. Với cơ sở hạ  tầng được đầu tư khá đồng bộ, vị trí địa lý có tiềm năng trong khai thác du lịch, Đà Nẵng đã sớm trở thành điểm đầu tư tiềm năng …