Author: bachnv

budget
29 Mar, 2021
osdata
29 Mar, 2021
nortonrsxistock 690029076
29 Mar, 2021

Đưa tin xấu: 10 mẹo để làm đúng

Đưa tin xấu cho ai đó không bao giờ là dễ dàng, nhưng có những cách đúng và những cách sai. Dưới đây là một số gợi ý về các phương pháp tốt nhất để chia sẻ thông tin khó chịu. Không ai yêu người đưa tin xấu.–Sophocles Trong quá trình làm việc, bạn có […]
fizkesistock 923039680
29 Mar, 2021
bernardbodoistock 874036172
29 Mar, 2021
shironosovistock 935695312
29 Mar, 2021
seventyfouristock 1044866854
29 Mar, 2021
metamorworksistock 952679588
29 Mar, 2021
femalespeakeristock 532256991viktorcap
29 Mar, 2021
istock 859761306
29 Mar, 2021

Cách tạo khóa SSH trong OpenSSH cho Windows 10

Mở rộng hơn nữa việc triển khai OpenSSH của Microsoft trong Windows 10 bằng cách tạo khóa bảo mật của riêng bạn. Hình ảnh: Jakarin2521, Getty Images / iStockphoto Việc sử dụng OpenSSH là phổ biến với quyền truy cập an toàn vào các thiết bị khách qua mạng. Mục đích của SSH là đơn […]