Category: Công nghệ

excel logos
29 Mar, 2021

Cách thêm danh sách thả xuống vào một ô Excel

Danh sách thả xuống có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhập dữ liệu. Dưới đây là cách sử dụng tính năng xác thực dữ liệu của Microsoft Excel để tạo danh sách hữu ích trong trang tính của bạn. Danh sách thả xuống hoặc menu thả xuống của Excel có thể giúp […]