fs stockistock 859161110
29 Mar, 2021

Cách sử dụng VBA để chọn một phạm vi Excel

VBA giúp bạn dễ dàng chọn một phạm vi Excel. Đây là hai macro mang lại hiệu quả và tính linh hoạt tối đa. Sử dụng VBA để thực hiện một số hành động trên một phạm vi Excel là một nhiệm vụ thường xuyên, nhưng để làm như vậy, bạn cần một cách để […]
istock
29 Mar, 2021

Ba biểu thức tổng đang chạy cho Excel

Việc thêm tổng số đang chạy vào tập dữ liệu rất dễ dàng và bạn quyết định cách triển khai nó. Hình ảnh: filmfoto, Getty Images / iStockphoto Tổng số cập nhật đang chạy với mỗi giá trị mới trong một chuỗi. Chúng tôi sử dụng chúng để cân bằng tài khoản, theo dõi khoảng […]
excel delete rows
29 Mar, 2021

Một cách nhanh chóng để xóa các hàng trống trong Excel

Kỹ thuật này dễ dàng xóa các hàng trống trong phạm vi dữ liệu Excel, nhưng hãy cẩn thận với những hậu quả không mong muốn. Các hàng trống không phải là xấu, nhưng trong hầu hết các trang tính, chúng chắc chắn là không mong muốn. Excel sử dụng khoảng trống để xác định […]
29 Mar, 2021

Nhập các số 0 đứng đầu trong Excel

Theo mặc định, Microsoft Excel sẽ không hiển thị hoặc lưu trữ các số 0 ở đầu. Đọc mẹo Excel này để tìm hiểu ba cách hữu ích để giải quyết vấn đề. Các số không ở đầu là những chữ số 0 giữ vị trí khó chịu ở đầu một số. Thật không may, […]
excel logos
29 Mar, 2021
microsoft word logo color
29 Mar, 2021
techkey
29 Mar, 2021

Cách đặt mật khẩu bảo vệ sổ làm việc Excel

Ở cấp độ tệp, bạn có thể bảo vệ bằng mật khẩu sổ làm việc Excel theo hai cách: Bạn có thể xác định ai có thể truy cập và ai có thể lưu các thay đổi. Ghi chú của biên tập viên: Trong video, Brandon Vigliarolo sẽ hướng dẫn bạn các bước bảo mật […]
scanrailistock 469667229
29 Mar, 2021

Cách thêm màu hoặc ảnh vào nền của tài liệu Word

Không có gì sai với nền trắng, nhưng Microsoft Word cho phép bạn thay đổi màu nền của tài liệu. Bạn thậm chí có thể sử dụng một bức tranh, nhưng đừng vội vàng. Ghi chú của biên tập viên: Trong video, Brandon Vigliarolo sử dụng Microsoft Office 365 và thực hiện các bước thêm […]
checkboxistock 672654250phototechno
29 Mar, 2021

Hai cách để thêm điều khiển hộp kiểm vào tài liệu Word

Tìm hiểu cách sử dụng danh sách có dấu đầu dòng tùy chỉnh hoặc điều khiển nội dung để chèn hộp kiểm vào tài liệu Microsoft Word, tùy thuộc vào cách bạn sử dụng nó. Mọi người đều quen thuộc với hộp kiểm – đó là một hình vuông nhỏ hiển thị dấu kiểm, dấu […]
checkboxistock 672654250phototechno
29 Mar, 2021

Hai cách để thêm điều khiển hộp kiểm vào tài liệu Word

Tìm hiểu cách sử dụng danh sách có dấu đầu dòng tùy chỉnh hoặc điều khiển nội dung để chèn hộp kiểm vào tài liệu Microsoft Word, tùy thuộc vào cách bạn sử dụng nó. Mọi người đều quen thuộc với hộp kiểm – đó là một hình vuông nhỏ hiển thị dấu kiểm, dấu […]